Vederlagsfri fysioterapi

Træning til borgere med følger efter en apopleksi eller anden progressiv neurologisk sygdom.

Kriterier for at modtage vederlagsfri fysioterapi

Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at forbedre, vedligeholde eller forhale forringelser af funktioner. Der er to målgrupper af borgere, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi:

  1. Borgere med svært fysisk handicap
  2. Borgere med funktionsnedsættelser som følge af en progressiv lidelse.

Målgruppe

  • er ramt af følger efter en apopleksi (hjerneblødning eller blodprop i hjernen)
  • eller har en anden progressiv neurologisk sygdom f.eks. sclerose eller parkinson


Du skal være i stand til at kunne deltage på et hold – f.eks. kunne modtage en fælles instruks og selv kunne komme til/fra træningsmaskiner.

Henvisning

Det er egen læge, der kan henvise dig til tilbuddet.

Om træningen

Træningen bliver tilpasset individuelt til dig. En fysioterapeut og en træningsassistent varetager træningen.
Der kan være op til 8 deltagere på holdet.

Varighed

Du træner 1 time 2 gange om ugen. – i alt 20 gange.
Der laves individuel vurdering af behov for træningsperiode.
Træningsperioden afsluttes med, at der laves en plan for, hvordan du selv vedligeholder dit funktionsniveau efter træningsperioden er afsluttet.

Træningssteder

Sundhedshuset, Sygehusvej 6, Brovst eller Træningscenter Pandrup, Bredgade 101, Pandrup

Kørsel

Du skal selv komme til og fra træningen.

Træningen er gratis.

Nærmere oplysninger:

Faglig koordinator Helle Ulrick Poulsen, 41 91 15 64

Faglig koordinator Tue Dyrvig Petersen, 72 57 78 54

Kontakt Sundhed og Bevægelse

Sundhedshuset
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Aktiv Igen
Gl. Landevej 70
Birkelse
9440 Aabybro
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

EAN-nr.
5798 00 395 1614

MobilePay
614653

Træffetid/Åbningstid Reception

Mandag - Fredag 9.00-12.00

Nyttige links

Download Adobe Reader

sundhed.dk

Find oplysninger på sundhed.dk

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Træningscenter Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst