Vederlagsfri fysioterapi

Holdtræning til borgere med følger efter en apopleksi eller anden progressiv neurologisk sygdom.

Målgruppe

  • er ramt af følger efter en apopleksi (hjerneblødning eller blodprop i hjernen)
  • eller har en anden progressiv neurologisk sygdom f.eks. sclerose eller parkinson

OBS - Du skal herudover opfylde kriterierne for at modtage vederlagsfri fysioterapi.

Du skal være i stand til at kunne deltage på et hold – f.eks. kunne modtage en fælles instruks og selv kunne komme til/fra træningsmaskiner.

Henvisning

Det er egen læge, der kan henvise dig til tilbuddet.

Om træningen

Træningen bliver tilpasset individuelt til dig. En fysioterapeut og en træningsassistent varetager træningen.
Der kan være op til 8 deltagere på holdet.

Varighed

Du træner 1 time 2 gange om ugen. – i alt 20 gange.
Der laves individuel vurdering af behov for træningsperiode.
Træningsperioden afsluttes med, at der laves en plan for, hvordan du selv vedligeholder dit funktionsniveau efter træningsperioden er afsluttet.

Træningssteder

Sundhedshuset, Sygehusvej 6, Brovst eller Træningscenter Pandrup, Bredgade 101, Pandrup

Kørsel

Du skal selv komme til og fra træningen.

Træningen er gratis.

Individuel træning

Til borgere der har en bolig på plejecenter eller andet kommunalt botilbud.

Målgruppe

  • bor på et plejecenter eller på andet kommunalt botilbud i Jammerbugt Kommune

OBS: Du skal herudover opfylde kriterierne for at modtage vederlagsfri fysioterapi.

Henvisning

Det er egen læge, der kan henvise dig til tilbuddet.

Om træningen

Træningen er som udgangspunkt individuel til dig. Det kan aftales, at træningen foregår i mindre grupper med andre borgere. En fysioterapeut varetager træningen evt. i samarbejde med plejepersonale.

Varighed

Træningen foregår op til 2 gange pr uge. Træningens varighed vurderes individuelt dog max op til 45 min pr. gang.
Træningsperioden er som udgangspunkt op til 20 gange. Der laves individuel vurdering af behov for træningsperiode.
Træningsperioden afsluttes med, at der laves en plan for, hvordan du vedligeholder dit funktionsniveau efter træningen er afsluttet. Der laves aftaler med plejepersonalet om, hvordan de kan støtte dig i hverdagen, for at du bevarer det opnåede funktionsniveau.

Træningssted

Træningen foregår som udgangspunkt i din bolig eller på det sted hvor du bor.

Kørsel

Du skal selv komme til og fra træningen.

Træningen er gratis.

Kriterier for at modtage vederlagsfri fysioterapi

Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at forbedre, vedligeholde eller forhale forringelser af funktioner. Der er to målgrupper af borgere, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi:

  1. Borgere med svært fysisk handicap
  2. Borgere med funktionsnedsættelser som følge af en progressiv lidelse.

Nærmere oplysninger om Kommunal vederlagsfri fysioterapi

Gitte Kjeldgaard, Koordinator for genoptræning, 41 91 22 76, gkj@jammerbugt.dk

Kontakt Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen 
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Sundhedsafdelingen Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træffetid/Åbningstid Reception

Mandag - Fredag 9.00-12.00

Nyttige links

Download Adobe Reader

sundhed.dk

Find oplysninger på sundhed.dk

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst