KOL

Vi tilbyder almen rehabilitering, herunder samtale med kostvejleder, træning, rygestop m.m.

Rehabilitering kan bestå af:

Undervisning i sygdommen

  • Samtale med kostvejleder
  • Træning
  • Rygestop
  • Lær at leve med kronisk sygdom
  • Rehabiliteringen foregår i Sundhedshuset Brovst eller Træningscenter Pandrup.

Vi følger borgeren tæt i forløbet, op til et år. Rehabiliteringen tilpasses løbende efter borgers behov.

Vi varetager den almene rehabilitering så tæt på borgeren som muligt og erstatter ikke den specialiserede rehabilitering, der foretages af sygehusene.

Rehabiliteringen i kommunen planlægges individuelt med den enkelte borger.

Borgeren indkaldes til en velkomstsamtale, hvor borgeren, sammen med sygeplejersken, laver en plan for rehabilitering.

Henvisning til rehabilitering af KOL:

  • Borgeren skal være henvist af læge eller sygehus
  • Borgeren skal være udredt i forhold til diagnose
  • Borgeren skal være i en stabil fase
  • Borgeren har et ønske om rehabilitering og kan tage aktiv del heri
  • Borgeren, der har en kombination af sygdomme, kan henvises såfremt ovenstående kriterier fortsat er opfyldt.

Yderligere oplysninger:

KOL-sygeplejerske Violeta Cmiljanic, 72 57 76 46

Kontakt Sundhed og Bevægelse

Sundhedshuset
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Aktiv Igen
Gl. Landevej 70
Birkelse
9440 Aabybro
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

EAN-nr.
5798 00 395 1614

MobilePay
614653

Træffetid/Åbningstid Reception

Mandag - Fredag 9.00-12.00

Nyttige links

Download Adobe Reader

sundhed.dk

Find oplysninger på sundhed.dk

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Træningscenter Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst