Hjerte-kar-sygdomme

Rehabilitering, herunder kostvejledning, træning, rygestop m.m. af borgere med hjerte-kar-sygdomme.

Sundhedsafdelingen tilbyder almen rehabilitering, efter henvisning fra egen læge eller efter sygehusindlæggelse.

Vi varetager den almene rehabilitering så tæt på borgeren som muligt og erstatter ikke den specialiserede rehabilitering, der foretages af sygehusene.

Rehabiliteringen i kommunen planlægges individuelt med den enkelte borger.

Borgeren indkaldes til en velkomstsamtale, hvor borgeren sammen med sygeplejersken laver en plan for rehabilitering.

Rehabilitering kan bestå af:

Undervisning i sygdommen

  • Kostvejledning
  • Træning
  • Rygestop
  • Lær at leve med kronisk sygdom
  • Rehabiliteringen foregår i Sundhedsafdelingen Pandrup eller Brovst.

Vi følger borgeren tæt i forløbet, op til et år. Rehabiliteringen tilpasses løbende efter borgers behov.

Henvisning til rehabilitering af hjerte-kar-sygdom i  Jammerbugt Kommune:

  • Borgeren skal være henvist af læge eller sygehus
  • Borgeren skal være udredt i forhold til diagnose
  • Borgeren skal være i en stabil fase
  • Borgeren har et ønske om rehabilitering og kan tage aktiv del heri
  • Borgeren, der har en kombination af sygdomme, kan henvises såfremt ovenstående kriterier fortsat er opfyldt.

Yderligere oplysninger:

Hjerte-sygeplejerske Hannah Jensen, 72 57 77 35, hje@jammerbugt.dk

Hjerte-sygeplejerske Hanne Lunde Jensen, 41 91 17 22, hlx@jammerbugt.dk

Kontakt Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen 
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træffetid/Åbningstid Reception

Mandag - Fredag 9.00-12.00

Nyttige links

Download Adobe Reader

sundhed.dk

Find oplysninger på sundhed.dk

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst