Hjerte-kar-sygdomme

Rehabilitering, herunder kostvejledning, træning, rygestop m.m. af borgere med hjerte-kar-sygdomme.

Vi tilbyder almen rehabilitering, efter henvisning fra egen læge eller efter sygehusindlæggelse.

Vi varetager den almene rehabilitering så tæt på borgeren som muligt.

Rehabiliteringen i kommunen planlægges individuelt med den enkelte borger.

Borgeren indkaldes til en afklarende samtale, hvor borgeren sammen med sygeplejersken laver en plan for rehabilitering.

Rehabilitering kan bestå af:

 • Kostvejledning
 • Træning
 • Rygestop
 • Lær at leve med kronisk sygdom
 • Undervisning om livet med hjertesygdom
 • Støttende samtaler ved sygeplejerske.

Rehabiliteringen foregår i Sundhedshuset Brovst eller Træningscenter Pandrup.

Vi følger borgeren tæt i forløbet, op til et år. Rehabiliteringen tilpasses løbende efter borgers behov.

Henvisning til rehabilitering af hjerte-kar-sygdom i  Jammerbugt Kommune:

 • Borgeren skal være henvist af læge eller sygehus
 • Borgeren skal være udredt i forhold til diagnose
 • Borgeren skal være i en stabil fase
 • Borgeren har et ønske om rehabilitering og kan tage aktiv del heri
 • Borgeren, der har en kombination af sygdomme, kan henvises såfremt ovenstående kriterier fortsat er opfyldt.

Yderligere oplysninger:

Hjerte-sygeplejerske Hannah Jensen, 72 57 77 35, hje@jammerbugt.dk

Hjerte-sygeplejerske Hanne Lunde Jensen, 41 91 17 22, hlx@jammerbugt.dk

Kontakt Sundhed og Bevægelse

Sundhedshuset
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

EAN-nr.
5798 00 395 1614

MobilePay
614653

Træffetid/Åbningstid Reception

Mandag - Fredag 9.00-12.00

Nyttige links

Download Adobe Reader

sundhed.dk

Find oplysninger på sundhed.dk

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Træningscenter Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst