Tværgående koordinationsteam

Jammerbugt Kommune har et koordinerende team for hjerneskadeområdet, som består af relevante afdelinger.

Hjerneskadekoordination 

Jammerbugt Kommune har et koordinerende team for hjerneskadeområdet.

Målsætningen for det koordinerende team er:

At borgernes forløb koordineres på tværs af sektorer og på tværs af afdelinger i Jammerbugt Kommune, så borgerne og deres pårørende oplever at modtage velkoordinerede og sammenhængende ydelser.

Koordinationsteamet består af relevante fagpersoner fra følgende afdelinger:

 • Neuropsykolog fra Hjerneskadecenter Nordjylland
 • Visitator fra sundhed og seniorafdelingen
 • Sagsbehandler fra sundhed og handicapafdelingen
 • Sagsbehandler fra arbejdsmarkedsområdet
 • Terapeut fra Sundhedsafdelingen
 • Hjerneskadekoordinator fra Sundhedsafdelingen

Skulle det være relevant med andre fagpersoner repræsenteret til koordinationsmødet kan de indkaldes ad hoc f.eks. talepædagog, sagsbehandler fra familieforvaltningen eller evt. andre.

Målgruppen

 • Borgere med erhvervede hjerneskader som følge af apopleksi (hjerneblødning eller blodprop i hjernen)
 • Borgere med følger efter traumatisk hjerneskade
 • Progressive lidelser – Parkinson og sklerose, hvor der er påvirkning af hjernen
 • Borgerne skal primært være i aldersgruppen 18-65 år
 • Eller tilknyttet arbejdsmarkedet
 • Er der et stort behov for koordinering på tværs af afdelingerne, kan andre borgere komme med på teamets dagsorden

For at blive tilknyttet det koordinerende team kræves det at man underskriver en samtykkeerklæring.

Link:

Samtykkeerklæring

Møderne afholdes en gang pr. måned og borgeren deltager som udgangspunkt ikke på møderne, men orienteres altid om hvad der har været drøftet og er selv med til at formulere de videre mål i rehabiliteringen.

Yderligere information:

Hjerneskadekoordinator Dorte Søgård Henriksen, tlf. 41 91 15 18

Kontakt Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen 
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst