Kursus for børn af forældre med erhvervede hjerneskader og hjernerystelser

Kursus for børn af forældre med erhvervet hjerneskade (f.eks. blodprop, hjerneblødning, iltmangel eller traume) og forældre med hjernerystelser.

Arrangører:

Hjernerystelsesforeningen og Hjerneskadeforeningen i Thisted, Morsø og Jammerbugt Kommuner.

Målgruppe:

Børn af forældre med erhvervet hjerneskade (f.eks. blodprop, hjerneblødning, iltmangel eller traume) og forældre med hjernerystelser.

Indhold:

Kurset tager udgangspunkt i at give disse børn øget viden om hjerneskader og følger heraf.
Børnene kan også møde andre børn i samme situation og måske etablere et netværk.

Ved hver kursusgang vil der være et tema som introduceres og uddybes. Emnerne er tilpasset børnenes alderstrin og kan fx være følgende:

  • Hjernens opbygning og erhvervede hjerneskaders betydning for udvikling og adfærd
  • Reaktioner i familien når en forælder får et handicap – herunder sorg og krise
  • Familien som system – rolleændring
  • Forståelse fra omgivelserne – at leve med en forælder der har et ”usynligt handicap”
  • Indsigt og accept – personlighedsændring hos den ramte og hvordan man kan takle det
  • Selvværd og selvtillid – fokus på egne ressourcer og kompetencer
  • Fremtiden – håb drømme og ønsker.

Der vil ved hver kursusdag være forfriskninger.

Underviser:

Psykolog Tove Søgaard Kristiansen

Sted:

Kommunikationscenter Thisted, Kr. Koldsgade 3, 7700 Thisted

Tidspunkt:

Kl. 15.00–16.00 og 16.15–17.15

Transport:

Forældrene skal selv køre børnene til Kommunikationscenter Thisted

Startdato:

Oplyses senere

Max deltagerantal 8

Nærmere oplysninger og tilmelding for børn i Jammerbugt Kommune:

Hjerneskadekoordinator Dorte Søgård Henriksen, tlf. 41 91 15 18

Forud for endelig optagelse vil deltagerne og deres forældre blive inviteret til en forsamtale med psykologen.

Forsamtalerne forventes at finde sted den?

Kontakt Sundhed og Bevægelse

Sundhedshuset
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 72 57 77 77
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf. 72 57 77 77
sundhed@jammerbugt.dk

Aktiv Igen
Gl. Landevej 70
Birkelse
9440 Aabybro
Tlf. 72 57 77 77
sundhed@jammerbugt.dk

EAN-nr.
5798 00 395 1614

MobilePay
614653

Nyttige links

Download Adobe Reader

PJECE

Børnekursus

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Træningscenter Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst