Hjerneskade

Et tilbud til voksne fra 18-65 år, som har fået en pludselig opstået skade i hjernen

Hjerneskade

Hvert år rammes ca. 80 voksne i Jammerbugt Kommune af en senhjerneskade, nogle mennesker rammes i så let grad af hjerneskaden, at de næsten kan leve som før.

Andre må leve med varige følger efter skaden, og har behov for rehabilitering.

Følgerne efter en hjerneskade er afhængig af skadens placering i hjernen samt omfang.
Ofte er det de følger, man ikke så let bemærker, der giver de største vanskeligheder.
Mange gange opdages de først, når man igen skal løse opgaver i hverdagen, ligesom man kan opdage, at det kan være svært at deltage i sociale sammenhænge.

Målgruppen:

Skader i hjernen, der ikke er fremadskridende. Det kan f.eks. være følger efter:

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Hoved traume efter ulykke

Hjerneskadekoordinator:

I Jammerbugt Kommune er der ansat en hjerneskadekoordinator, som har erfaring med at arbejde med neuro-rehabilitering.

Målet for Hjerneskadekoordinatorens arbejde er:

At skabe gennemskuelighed og tryghed for den ramte og de pårørende gennem hele rehabiliteringsforløbet.

Hjerneskadekoordinatoren kan:

 • Være med til at skabe sammenhæng mellem sygehus og kommune
 • Hjælpe med at skabe overblik over og koordinere et sammenhængende rehabiliteringsforløb, der sikrer samarbejde mellem de fagpersoner, der er involveret
 • Informere, rådgive og vejlede om de tilbud, der findes i kommune og foreninger

Koordinatoren laver ikke sagsbehandling og har ikke kompetence til at lave eller ændre afgørelser.

Hvem kan kontakte hjerneskadekoordinatoren:

 • Sygehusene kan kontakte hjerneskadekoordinatoren i forbindelse med planlægning af udskrivelse
 • Den ramte
 • Pårørende
 • Egen læge
 • Andre fagpersoner.

Der kræves ingen henvisning for at kunne kontakte hjerneskadekoordinatoren.

Koordinerende team for hjerneskadeområdet:

Målsætningen for det koordinerende team er:

At borgernes forløb koordineres på tværs af sektorer og på tværs af afdelinger i Jammerbugt Kommune, så borgerne og deres pårørende oplever at modtage velkoordinerede og sammenhængende ydelser.

Koordinationsteamet består af relevante fagpersoner fra følgende afdelinger:

 • Neuropsykolog fra Hjerneskadecenter Nordjylland
 • Visitator fra sundhed og seniorafdelingen
 • Sagsbehandler fra sundhed og handicapafdelingen
 • Sagsbehandler fra arbejdsmarkedsområdet
 • Terapeut fra Sundhed og Bevægelse
 • Hjerneskadekoordinator fra Sundhed og Bevægelse.

Skulle det være relevant med andre fagpersoner repræsenteret til koordinationsmødet kan de indkaldes ad hoc f.eks. talepædagog, sagsbehandler fra familieforvaltningen eller evt. andre.

For at blive tilknyttet det koordinerende team kræves det at man underskriver en samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæring

Yderligere information:

Hjerneskadekoordinator Dorte Søgård Henriksen, tlf. 41 91 15 18

Kontakt Sundhed og Bevægelse

Sundhedshuset
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 72 57 77 77
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf. 72 57 77 77
sundhed@jammerbugt.dk

Aktiv Igen
Gl. Landevej 70
Birkelse
9440 Aabybro
Tlf. 72 57 77 77
sundhed@jammerbugt.dk

EAN-nr.
5798 00 395 1614

MobilePay
614653

Nyttige links

Download Adobe Reader

Link til Hjernesagen

Hjernesagen

sundhed.dk

Find oplysninger på sundhed.dk

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Træningscenter Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst