Hjerneskade

Følgerne efter en hjerneskade er afhængig af skadens placering i hjernen samt omfang.

Hjerneskade

Hvert år rammes ca. 80 voksne i Jammerbugt Kommune af en senhjerneskade, nogle mennesker rammes i så let grad af hjerneskaden, at de næsten kan leve som før. Andre må leve med varige følger efter skaden, og har behov for rehabilitering. Følgerne efter en hjerneskade er afhængig af skadens placering i hjernen samt omfang. Ofte er det de følger, man ikke så let bemærker, der giver de største vanskeligheder. Mange gange opdages de først, når man igen skal løse opgaver i hverdagen, ligesom man kan opdage, at det kan være svært at deltage i sociale sammenhænge.

Eksempler på følger efter en skade i hjernen:

Synlige og hørbare følger

 • Lammelser i kroppen
 • Koordinations- og styringsproblemer
 • Balanceproblemer
 • Kraftnedsættelse
 • Smerter
 • Træthed
 • Sanseforstyrrelser på syn, hørelse og følesans
 • Sproglige forstyrrelser (afasi)

Følger man ikke så let bemærker

 • Nedsat opmærksomhed og koncentration
 • Ændret tempo
 • Indlæringsproblemer
 • Hukommelsesproblemer
 • Orienteringsvanskeligheder
 • Problemer med tidsfornemmelse
 • Problemer med at modtage og bearbejde information
 • Manglende sygdomsforståelse og – erkendelse
 • Ændret personlighed og følelsesliv

Jammerbugt Kommune har følgende tilbud til borgere og deres pårørende, der er blevet ramt af en erhvervet hjerneskade

Yderligere information:

Hjerneskadekoordinator Dorte Søgård Henriksen, tlf. 41 91 15 18

Kontakt Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen 
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader

Link til Hjernesagen

Hjernesagen

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst