Café og samværstilbud

Café og samværstilbud for borgere med følger efter erhvervet hjerneskade samt pårørende

Hjernesagen i Jammerbugt Kommune tilbyder et cafe- og samværstilbud for både borgere med følger efter erhvervet hjerneskade samt pårørende.

Tilbuddet finder sted i Brovst og Pandrup.

Sundhedshuset, Sygehusvej 6, Brovst

For borgere med erhvervet hjerneskade samt pårørende

Tid:

Kl. 15.00-17.00
Første tirsdag hver måned

Frivillighuset, Bredgade 39, Pandrup

For borgere med erhvervet hjerneskade samt pårørende

Tid:

Kl. 14.00-16.00
Tredje tirsdag hver måned

Der er ingen tilmelding, man møder blot op

Evt. yderligere oplysninger:

Hjerneskadekoordinator Dorte Søgård Henriksen, 41 91 15 18 eller næstformand i Hjernesagen Birgit Pedersen, 21 65 51 44, bitogkaj@mail.dk

Når en borger rammes af en skade i hjernen f.eks. en blodprop eller en hjerneblødning kan det medføre både synlige fysiske følger, men også usynlige følger. Følgerne, som borgeren rammes af, er afhængig af, hvor i hjernen skaden er opstået og hvor stort et omfang skaden har.

De synlige, fysiske følger er bla.:

Lammelser i kroppen, balanceproblemer og nedsat kraft i arm eller ben.

De usynlige følger, man ikke så let opdager, kan f.eks. være:

Træthed, nedsat opmærksomhed, ændret tempo, hukommelsesproblemer, manglende indsigt i sin sygdom og situation og ændret personlighed.

Det er ofte de usynlige følger, man ikke så let bemærker, der giver de største vanskeligheder, både for borgeren, men også for de pårørende.

Konsekvensen af de usynlige følger opdages ofte først, når man igen skal til at løse daglige opgaver eller skal indgå i sociale sammenhænge.

Det kan have store konsekvenser for hverdagen og for hele familien. Det kan være nødvendigt med en helt anden planlægning i hverdagen end tidligere pga. træthed. Ligesom forudsigelighed i aktiviteter kan være en forudsætning for, at borgeren kan deltage. Borgeren, med følger efter en hjerneskade, kan være en helt anden person end tidligere, f.eks. kan borgeren måske ikke udvise initiativ længere eller borgeren kan have et andet følelsesliv end tidligere f.eks. bliver vred eller bagatelliserer vanskeligheder.

"Tilbuddet er gennem længere tid blevet efterlyst af både borgere og pårørende i Jammerbugt Kommune.  Vi håber på, at der vil være interesse for muligheden for at møde andre i en lignende situation" udtaler Birgit Pedersen, Hjernesagen.

Der vil være repræsentanter fra Hjernesagen til stede ved arrangementerne.

Kontakt Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen 
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træffetid/Åbningstid Reception

Mandag - Fredag 9.00-12.00

sundhed.dk

Find oplysninger på sundhed.dk

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst