Genoptræning

Sundhed og Bevægelse tilbyder to forskellige muligheder for at få genoptræning eller vedligeholdende træning:

Genoptræning efter Sundhedsloven

Hvis du er udskrevet fra sygehus, og du har fået en genoptræningsplan til almen genoptræning fra sygehuset, kan du genoptræne i Jammerbugt Kommune. Det gælder både børn og voksne.
Når vi modtager genoptræningsplanen kontaktes du for nærmere aftale i forhold til det videre forløb.

Genoptræning/vedligeholdende træning efter Serviceloven:

 • Hvis du oplever pludselig nedgang i dit funktionsniveau, f.eks. haft lungebetændelse, være faldet m.m. og ikke har været indlagt på sygehus, kan du modtage genoptræning.
 • Hvis du har en skavank, f.eks. nedsat gangfunktion, nedsat initiativ, smerter i ryggen m.m. som begrænser dig i hverdagens aktiviteter, kan du modtage vedligeholdende træning.
 • Du skal være over 18 år.

Hvordan foregår træningen?

 • Træningen kan enten foregå på et af kommunens træningscentre, udendørs eller i dit hjem.
 • Træningen foregår individuelt og/eller på hold.
 • Alle træningsforløb starter med individuel undersøgelse, hvorefter vi i fællesskab opsætter mål og tidsafgrænsning for din træning
 • Alle træningsforløb afslutter med individuel undersøgelse og evaluering, hvor vi udarbejder plan for, hvordan du kan opretholde det funktionsniveau, du har opnået gennem din træning.

Fagpersoner:

Fysio- og ergoterapeuter ansat i Sundhed & Bevægelse i Jammerbugt Kommune varetager genoptræningen.
Kontakt fagkoordinator Tue Dyrvig Petersen, 72 57 78 54, eller Helle Ulrick, 41 91 15 64.

Hvad koster et træningsforløb?

 • Der er ingen egenbetaling i forbindelse med genoptræning.
 • Kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven med genoptræningsplan:
 • Du kan bevilges hjælp til kørsel efter gældende regler hvis du:
  • er pensionist
  • har 50 km eller derover til genoptræningsstedet
  • hvis din tilstand udelukker transport med offentlige transportmidler
 • Kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven uden genoptræningsplan:
  • Hvis din tilstand udelukker transport med offentlige transportmidler
  • Hvis du ikke har en ægtefælle eller pårørende, der kan transportere dig
  • Hvis du ikke har et Falck-abonnement
  • Der er egenbetaling på kørsel.

Hvem bevilger træning og kørsel?

Genoptræning efter Sundhedsloven med genoptræningsplan:

 • Genoptræning bevilges af den terapeut, som du træner ved.

Genoptræning efter Serviceloven uden genoptræningsplan:

 • Træning bevilges af kommunens terapeuter

Kontakt Sundhed og Bevægelse

Sundhedshuset
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Aktiv Igen
Gl. Landevej 70
Birkelse
9440 Aabybro
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

EAN-nr.
5798 00 395 1614

MobilePay
614653

Træffetid/Åbningstid Reception

Mandag - Fredag 9.00-12.00

sundhed.dk

Find oplysninger på sundhed.dk

Nyheder .

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Træningscenter Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst