Genoptræning

Sundhed og Bevægelse tilbyder genoptræning og vedligeholdende træning:

Genoptræning efter Sundhedsloven:

Hvis du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan til almen genoptræning, kan du gå til genoptræning i Jammerbugt Kommune.

Det gælder både børn og voksne.

Når Sundhed og Bevægelse modtager genoptræningsplanen, kontaktes du for nærmere aftale i forhold til opstart af genoptræningen.

Der ydes støtte til kørsel efter vurdering.

Genoptræning/vedligeholdende træning efter Serviceloven:

Du vil være berettiget til genoptræning eller vedligeholdende træning, hvis du:

  • Oplever pludselig nedgang i dit funktionsniveau, f.eks. på grund af lungebetændelse, efter fald m.m. og ikke har været indlagt på et sygehus.
  • Over tid oplever nedgang i dit funktionsniveau, f.eks. nedsat gangfunktion, nedsat initiativ, smerter i ryggen m.m., som begrænser dig i hverdagens aktiviteter.

Henvendelsen kan ske gennem egen læge. Du er også velkommen til selv at henvende dig til vores sekretærer.

Du skal være over 18 år.
Der ydes ikke støtte til kørsel.

Hvordan foregår træningen?

  • Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre, udendørs eller i dit hjem.
  • Træningen foregår individuelt og/eller på hold.
  • Alle træningsforløb starter med individuel undersøgelse, hvorefter der opsættes mål og tidsafgrænsning for din træning.
  • Alle træningsforløb afslutter med individuel undersøgelse og evaluering, hvor der udarbejdes plan for, hvordan du kan opretholde det funktionsniveau, du har opnået gennem din træning.

Fagpersoner:

Ergo- og fysioterapeuter, ansat i Sundhed og Bevægelse, Jammerbugt Kommune, varetager genoptræning og vedligeholdende træning.
Kontakt fagkoordinator Helle Ulrick Poulsen, 41 91 15 64 eller Tue Dyrvig Petersen, 72 57 78 54.

Sundhed og Bevægelse, genoptræning

Sundhedshuset
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

EAN-nr.
5798 00 395 1614

MobilePay
614653

Sekretærer Genoptræning

Mette Lykke Jensen
Tlf. 72 57 88 76

Sachia Christensen
Tlf. 41 91 38 70

Telefontid:
Mandag - Fredag 8.30 - 9.30

sundhed.dk

Find oplysninger på sundhed.dk

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Træningscenter Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst