Fysio- eller Ergoterapeutisk Rådgivning

Som borger i Jammerbugt Kommune har du mulighed for at få en fysio- eller ergoterapeutisk rådgivning.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er et behandlings- eller træningsforløb men en rådgivning/vejledning, hvorefter vi anbefaler, at du arbejder videre med de tiltag, vi guider dig til ud fra vores samtale. 

Eksempler på problematikker:

 • Smerter i ryggen
 • Træning i forbindelse med overvægt
 • Artrose/slidgigt i hofte eller knæ
 • Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
 • Instruktion i et motionscenter eller til varmtvandstræning
 • Generel instruktion i øvelser ift. at få trænet et bestemt område af kroppen
 • Gode råd ift. at klare dagligdagsaktiviteter, fx hvis du bemærker, at din gangdistance formindskes eller det er blevet svært at gå på trapper.

Du er velkommen til at rette kontakt til Sundhed og Bevægelse for at afklare, om vi kan hjælpe dig ift. din problemstilling.

Tilbuddet består af en snak med en fysio– eller ergoterapeut og indeholder råd og vejledning ift. din konkrete problemstilling.

Det kan fx være:

 • Udarbejdelse af personligt træningsprogram
 • Evt. rådgivning og vejledning ift. yderligere udredning, fx egen læge
 • Evt. henvisning til Sundhed og Bevægelses øvrige tilbud
 • Instruktion i gode arbejdsstillinger mm.
 • Idéer og inspiration til træningsmuligheder, så du kan komme godt i gang med træning.

Samtalen foregår i Sundhed og Bevægelses lokaler, enten i Sundhedshuset, Brovst eller i Træningscenter Pandrup, Bredgade 101 i kælderen.

Hvis du ønsker at blive skrevet op til en rådgivning, kan du kontakte os via telefon eller mail.

Telefontid:

kl. 9.00-12.00

Kontakt Sundhed og Bevægelse

Sundhedshuset
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Aktiv Igen
Gl. Landevej 70
Birkelse
9440 Aabybro
Tlf. 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

EAN-nr.
5798 00 395 1614

MobilePay
614653

Træffetid/Åbningstid Reception

Mandag - Fredag 9.00-12.00

Nyttige links

Download Adobe Reader

sundhed.dk

Find oplysninger på sundhed.dk

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Træningscenter Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst