Alkoholrådgivning

Har du problemer eller kender du én, der har det? Kender du til, at alkohol eller andre rusmidler virker forstyrrende på de opgaver og funktioner, som skal varetages i hverdagen - eller giver følelsesmæssige belastninger for dig selv eller andre?..

Har du selv problemer med alkohol eller andre rusmidler?

Så er du velkommen til at kontakte os for at få en rådgivende samtale.

Samtalen er anonym og gratis.

Rådgivning for pårørende

Er du pårørende til én, der drikker for meget - eller bruger andre rusmidler?

Mange spørgsmål kan melde sig - og det kan være meget svært at være pårørende til én, som drikker for meget eller som bruger andre rusmidler.

Derfor kan der være brug for at tale med nogen, der kender til problemstillingerne omkring det.

Så er man pårørende eller anden, der bekymrer sig, er man velkommen til at kontakte os for en samtale. Samtalen er anonym.

Udredning til videre behandling

Ønsker du at få hjælp til at komme ud af dit alkohol– eller andet stofmisbrug, kan du henvende dig hos rusmiddelkonsulenterne Charlotte Brams eller Lisbeth Søndergaard for at få afklaret et relevant behandlingstilbud.

Gennem én eller flere samtaler afklarer vi sammen med dig, hvilket behandlingstilbud som passer til dig.

Behandling kan være et antal ambulante samtaler med en behandler. I særlige tilfælde kan der tilbydes mere intensive forløb.

Du kan downloade pjecen Behandlingscenter Jammerbugt i pdf-fil her.

Behandling

Jammerbugt Kommune har en behandlingsafdeling, som tilbyder gratis rusmiddelbehandling.

Der arbejdes med en målrettet indsats på baggrund af den udredning, der er foretaget forinden visitationen. Der udarbejdes en individuel behandlingsplan og derefter samtaler med den enkelte. Jammerbugt Kommune har desuden et samarbejde med opholdssteder for alkohol- og misbrugsbehandling. For at kunne komme i behandling skal der forinden have været en samtale med rusmiddelkonsulenterne, som hjælper med at finde det rette tilbud.

Yderligere oplysninger:

Rusmiddelkonsulent Lisbeth Søndergaard, 72 57 76 13, lso@jammerbugt.dk

Du kan læse mere på Jammerbugt Kommunes side om alkohol og stoffer her.

Alkolinjen

Derudover har borgere og deres pårørende mulighed for at kontakte Alkolinjen på 80 200 500 og tale fortroligt med professionelle rådgivere.

Alkolinjen er en ny national telefonrådgivning om alkoholproblemer. Alkolinjen har til formål at støtte borgerne i at komme videre med løsning af deres problemer – og efter behov også oplyse om muligheder for yderligere hjælp som, Jammerbugt Kommune også tilbyder.

Se link i højre side af skærmen.

Kontakt Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen 
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Sundhedsafdelingen Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træffetid/Åbningstid Reception

Mandag og Fredag 9.00-12.00
Tirsdag, Onsdag og Torsdag 9.00-14.00

Nyttige links

Download Adobe Reader

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst