Kursus for børn af forældre med erhvervede hjerneskader og hjernerystelser

Et tilbud arrangeret af Hjernerystelsesforeningen og Hjerneskadeforeningen i Thisted, Morsø og Jammerbugt Kommune.

Målgruppe:

Børn af forældre med erhvervet hjerneskade (f.eks. blodprop, hjerneblødning, iltmangel eller traume) og forældre med hjernerystelser.

Indhold:

Kurset tager udgangspunkt i at bibringe børn af forældre med erhvervet hjerneskade øget viden om hjerneskader og følger derefter.

Videre vil der være mulighed for at møde andre børn i samme situation. Der vil blive skabt et rum for at børnene sammen kan bearbejde de følelsesmæssige reaktioner og de problemstillinger, de møder i deres dagligdag med den ramte forælder.

På baggrund heraf er formålet at styrke børnenes handlemuligheder og generelle trivsel i den nye situation med henblik på at fremme en positiv udvikling af barnets identitet. Endvidere lægges op til at kursusforløbet kan danne baggrund for etablering af netværk.

Ved hver kursusgang vil der være et tema, som introduceres og uddybes. Emnerne er tilpasset børnenes alderstrin og kan fx være følgende:

  • Hjernens opbygning og erhvervede hjerneskaders betydning for udvikling og adfærd
  • Reaktioner i familien når en forælder får et handicap – herunder sorg og krise
  • Familien som system – rolleændring
  • Forståelse fra omgivelserne – at leve med en forælder, der har et ”usynligt handicap”
  • Indsigt og accept – personlighedsændring hos den ramte og hvordan man kan takle det
  • Selvværd og selvtillid – fokus på egne ressourcer og kompetencer
  • Fremtiden – håb drømme og ønsker.

Der vil ved hver kursusdag være forfriskninger.

Start:

Onsdag den 13. september kl. 15.00-16.00
og
kl. 16.15-17.15

Underviser: 

Psykolog Tove Søgaard Kristiansen

Sted:

Kommunikationscenter Thisted, Kr. Koldsgade 3, 7700 Thisted

Transport:

Forældrene skal selv køre børnene til Kommunikationscenter Thisted      

Max deltagerantal:

8

Nærmere oplysninger:

Hjerneskadekoordinator i Jammerbugt Kommune Dorte Søgård Henriksen, tlf. 41 91 15 18, doh@jammerbugt.dk      

Forud for endelig optagelse vil deltagerne og deres forældre blive inviteret til en forsamtale med psykologen.

Forsamtalerne forventes at finde sted:

OPLYSES SENERE                                                                                                                    

 

Kontakt Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen 
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Sundhedsafdelingen Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk