Ansøgning til Rejsehold, bl.a. Sundhedsmarked

Sundhedsafdelingen har fokus på den borgerrettede sundhed.

Vi har til hensigt at være så tæt på borgerens sundhedstilstand som muligt. Dette opnås bedst i et tæt samarbejde med lokalområdet.

Derfor har vi etableret Sundhedsafdelingens Rejsehold.

Sundhedsafdelingens rejsehold tager ud i lokalområdet og yder opstartshjælp, når der blandt en gruppe på mindst 30 borgere opstår et ønske om at opstarte lokale sundhedsmæssige tiltag. Et rejsehold kan for eksempel etablere et Sundhedsmarked bestående af oplæg eller og/eller måling af egen sundhedstilstand.

Indholdet i rejseholdsaktiviteterne tager udgangspunkt i KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) og tilrettelægges efter behov. Målingerne kan være fedtmåling, konditest, blodtryksmåling, kuliltemåling m.m.

Der er også mulighed for at etablere et Rejsehold med mere specifikt indhold, f.eks. ved ønske om information om barnets tidlige udvikling, oplæg om apopleksi til f.eks. i hjemmeplejen m.m.

Afgørende for et Sundhedsmarked er, at der efterfølgende etableres muligheder for borgeren for at ændre livsstil. Dette kan bl.a. gøres ved at etablere træningsmuligheder eller deltagelse i aktiviteter i eksisterende lokalforeninger, deltage på rygestophold m.m.

Sundhedsafdelingens Rejsehold kan alt efter behov bestå af fysioterapeuter, ergoterapeuter, kostvejledere, tobak- og alkoholkonsulent, sygeplejersker m.m.

Sundhedsafdelingen etablerer også Rejsehold i forbindelse med kampagner fra Sundhedsstyrelsen og via beslutninger ud fra Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik.

Ansøgningskema til Sundhedsafdelingens Rejsehold - Sundhedsmarked kan hentes her.

Ansøgningen skal være os i hænde mindst 3 måneder inden ønske om Rejseholdsbesøg.

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst