Henvisning Ergo- og Fysioterapi til børn

Forældre kan igangsætte en henvisning ved ønske om sansemotorisk undersøgelse ved en fysio- eller ergoterapeut.

Ved ønske om sansemotorisk undersøgelse ved en fysio- eller ergoterapeut kan forældre igangsætte en henvisning gennem barnets skole, daginstitution eller andre fagpersoner med kontakt til barnet.

Undersøgelsen foregår i Jammerbugt Sundhedshus i Brovst.

Barnet bliver indkaldt til undersøgelsen sammen med sine forældre.

Dato for undersøgelsen sendes pr. mail til barnets forældre.

Efter undersøgelsen udarbejdes et skriftligt materiale, som typisk gennemgås ved et møde med barnets forældre og relevante fagpersoner. Her aftales plan for evt. fremtidige tiltag, såsom aktiviteter i hjemmet og daginstitution/skole, træningstilbud eller lignende.

Henvisningsskemaet udfyldes af barnets forældre og daginstitution/skole.

Det er vigtigt, at henvisningsskemaet er grundigt udfyldt, så vi får et så fyldestgørende billede af barnet som muligt.Skemaet udfyldes elektronisk og sendes i en mail som et vedhæftet dokument til:

henvisning@jammerbugt.dk

OBS - hvis henvisningen sendes fra private institutioner eller fra en privat mail, oplyses kun barnets fødselsdato og IKKE hele cpr.nr.

Småbørn:

Henvisningsskema til småbørn kan downloades her.

Børneergoterapeut Kathrine Helms, 72 57 78 33, the@jammerbugt.dk

Børnefysioterapeut Kristina Buhl Møller, 72 57 88 78, kbm@jammerbugt.dk

Børnehavebørn:

Henvisningsskema til børnehavebørn kan downloades her.

Børneergoterapeut Lena Kiilerich, 72 57 78 45, lkf@jammerbugt.dk

Børnefysioterapeut Helle F. Behrendt, 72 57 78 27, hfm@jammerbugt.dk

Skolebørn:

Henvisningsskema til skolebørn kan downloades her i pdf-format.

Henvisningsskema til skolebørn kan downloades her i word-format.

Børnefysioterapeut Heidi-Andrea Buhl, 41 91 15 17, hib@Jammerbugt.dk

Børneergoterapeut Louise Skøtt Zimmer, 41 91 15 34, lsz@jammerbugt.dk

Børneergoterapeut Lise Skjærbæk, 72 57 78 53, lsh@jammerbugt.dk

Børnefysioterapeut Majbritt Nielsen, 41 91 15 16, mas@jammerbugt.dk

 

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst