Undersøgelse, rådgivning og kortere træningsforløb efter servicelovens §11 stk. 7

Tilbud om henvisning til børneergo- eller fysioterapeut til børn med motoriske vanskeligheder m.m.

Børn med motoriske vanskeligheder, forsinket motorik eller sanseintegrationsvanskeligheder kan henvises til børneergo- og fysioterapeuterne med henblik på undersøgelse.

Undersøgelsen danner grundlag for rådgivning til forældre og institutioner om, hvordan barnets udvikling kan styrkes i hverdagen.

I enkelte situationer, hvor det vurderes relevant, kan også tilbydes et kortere træningsforløb til barnet.
Der deltages typisk i netværksmøder og lignende i barnets institution, ligesom der samarbejdes med øvrige relevante samarbejdspartnere.

Barnet henvises typisk i samarbejde med forældre af sundhedspleje, dagplejepædagog, børnehave, skole eller læge.

Forældre kan også henvise selv, men i forhold til indsatsen giver det oftest bedst mening, at barnets institution er involveret.

Henvisning - se henvisningssiden

Kontakt Sundhed og Bevægelse

Sundhedshuset
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træningscenter Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

EAN-nr.
5798 00 395 1614

MobilePay
614653

Nyttige links

Download Adobe Reader

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Træningscenter Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst