Ergo- og Fysioterapi til børn

Læs om hvilke tilbud der tilbydes i forbindelse med Ergo- og Fysioterapi til børn.

Vores mål er:

 • At styrke den normale sansemotoriske udvikling hos børn i alderen 0-16 år

Vi kan tilbyde:

 • Sansemotorisk undersøgelse af barnet
 • At rådgive og vejlede forældre samt barnets netværk: Dagplejere, pædagoger, lærere m.fl.
 • Ud fra individuel vurdering kan tilbydes træningsforløb.

Hvem kan henvende sig:

 • Forældre kan henvende sig gennem sundhedsplejerske eller barnets institution
 • Sundhedsplejersker
 • Lærere, pædagoger og dagplejepædagoger
 • Skolebørn henvises kun via PPR
 • Egen læge
 • Sygehuse og speciallæge
 • Sagsbehandlere.

Henvendelsen kan dreje sig om børn med:

 • Forsinket motorisk udvikling
 • Sansemotoriske vanskeligheder
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Funktionsnedsættelser
 • For tidligt fødte børn
 • Uro i kroppen
 • Forsigtige børn
 • Finmotoriske vanskeligheder - herunder også mundmotorik.

Du kan downloade følgende pjecer i pdf-fil:

 • Ergo- og Fysioterapi til børn - vores tilbud til børn i Jammerbugt Kommune, om henvisningsmuligheder og kontaktoplysninger på ergo- og fysioterapeuter.
 • Bløde børn under 2 år - om hvad der kendetegner små "bløde børn" (børn med lav muskeltonus/muskelspænding) samt gode idéer til, hvad der kan gøres for at stimulere børnene og oplysninger om hvad man bør undgå.
 • Bløde børn over 2 år - om hvad der kendetegner større "bløde børn" (børn med lav muskeltonus/muskelspænding) samt gode idéer til, hvad der kan gøres for at stimulere børnene og oplysninger om hvad man bør undgå.
 • Forudsætninger for et hensigtsmæssigt skrivegreb - om hensigtsmæssig siddestilling, sansernes indflydelse på skrivefærdighederne og motoriske krav når vi skriver.
 • Aktivitetsforslag finmotorik - en folder på 12 sider med masser af aktivitetsforslag til at træne finmotorikken, herunder også grundlaget for skrivning. Der er henvisning til litteratur samt forhandlere af omtalte materialer.
 • Luftpude til børn - om det vigtige ved afprøvning af luftpuden, returnering med mere.
 • Skævt kranie - undgå at dit barn får en skævt hoved.

Børneterapeuter:

0-3 årige:
Kathrine Helms, børneergoterapeut, 72 57 78 33
Kristina Buhl Møller, børnefysioterapeut, 72 57 88 78

3-6 årige:
Helle F. Berendt, børnefysioterapeut, 72 57 78 27
Lena Kiilerich, børneergoterapeut, 72 57 78 45

7-16 årige:
Heidi-Andrea Buhl, børnefysioterapeut, 41 91 15 17
Lise Skjærbæk, børneergoterapeut, 72 57 78 53
Majbritt Nielsen, børnefysioterapeut, 41 91 15 16

 

Kontakt Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen 
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Sundhedsafdelingen Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst