Ergo- og Fysioterapi til børn

Læs om hvilke tilbud der tilbydes i forbindelse med Ergo- og Fysioterapi til børn.

Vores mål er:

 • At styrke den normale sansemotoriske udvikling hos børn i alderen 0-16 år

Vi kan tilbyde:

 • Sansemotorisk undersøgelse af barnet
 • At rådgive og vejlede forældre samt barnets netværk: Dagplejere, pædagoger, lærere m.fl.
 • Ud fra individuel vurdering kan tilbydes træningsforløb.

Hvem kan henvende sig:

 • Forældre kan henvende sig gennem sundhedsplejerske eller barnets institution
 • Sundhedsplejersker
 • Lærere, pædagoger og dagplejepædagoger
 • Skolebørn henvises kun via PPR
 • Egen læge
 • Sygehuse og speciallæge
 • Sagsbehandlere.

Henvendelsen kan dreje sig om børn med:

 • Forsinket motorisk udvikling
 • Sansemotoriske vanskeligheder
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Funktionsnedsættelser
 • For tidligt fødte børn
 • Uro i kroppen
 • Forsigtige børn
 • Finmotoriske vanskeligheder - herunder også mundmotorik.

Børneterapeuter:

0-3 årige:
Kathrine Helms, børneergoterapeut, 72 57 78 33
Kristina Buhl Møller, børnefysioterapeut, 72 57 88 78

3-6 årige:
Helle F. Berendt, børnefysioterapeut, 72 57 78 27
Lena Kiilerich, børneergoterapeut, 72 57 78 45

7-16 årige:
Heidi-Andrea Buhl, børnefysioterapeut, 41 91 15 17
Lise Skjærbæk, børneergoterapeut, 72 57 78 53
Louise Skøtt Zimmer, børneergoterapeut, 41 91 15 34
Majbritt Nielsen, børnefysioterapeut, 41 91 15 16

 

Kontakt Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen 
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Sundhedsafdelingen Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst