Forebyggende hjemmebesøg

Ny lov ændrer de forebyggende hjemmebesøg De fire forebyggende medarbejdere i Jammerbugt Kommune, Maren-Lis Styrbæk, Jette Bihlet, Birgitte K. Myrup og Gunhild Olesen er i færd med at ændre på arbejdsgangene omkring kommunens tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Det skyldes, at der er kommet en ny lov på området.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Et forebyggende hjemmebesøg er et besøg i eget hjem, hvor du har mulighed for at drøfte din aktuelle livssituation. Man kan tale om alt det, der har betydning for ens hverdagsliv og tale om glæder og eventuelle vanskeligheder ved at blive ældre. Der er også mulighed for at få information, råd og vejledning om forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, som man kan gøre i det daglige. Det kan eksempelvis være information om foreninger og andre muligheder for at møde andre, en drøftelse af hvad man kan gøre i det daglige for at holde sig så frisk som mulig, om madordninger, hjælp med at komme i kontakt til relevante fagpersoner eller drøfte en utryg hændelse. De forebyggende medarbejdere har alle en sundhedsfaglig baggrund og har stor viden om trivsel og sundhed i bred forstand – samt viden om, hvad der foregår i kommunen.

Nyt – nu et tilbud til borgere fra 65 år

Førhen var forebyggende hjemmebesøg kun et tilbud for borgere over 75 år. Alle fik tilbud om et årligt besøg - med mindre man fik hjemmehjælp af både praktisk og personlig karakter. Nu gives borgere i alderen fra 65 år mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg. Det gælder dog ikke alle – men borgere som er i en vanskelig livssituation og i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsniveau. Kommunen skal beslutte, hvilke grupper af borgere, der skal omfattes af dette tilbud, og det er besluttet, at følgende på nuværende tidspunkt kan tilbydes besøg:

Alle borgere fra 65 – 75 år som:

  • har mistet en nærtstående ægtefælle eller samboende
  • har en ægtefælle/samboende som for nyligt er flyttet på et plejecenter
  • er blevet udskrevet fra et langt sygehusophold og ikke får hjemmehjælp eller anden støtte
  • oplever sig sårbar eller ensom og ikke får tilstrækkelig støtte fra pårørende og andre
  • har flere samtidige sansetab (f.eks. både døvhed og blindhed)

Reglen – når du bliver 75 år

Alle 75 årige får tilbud om et forebyggende hjemmebesøg - med mindre man får hjemmehjælp af både praktisk og personlig karakter. Her er loven uændret.

Ændring af reglerne for borgere mellem 76-79 år

For borgere mellem 76-79 år gælder nu, at der tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg, HVIS der er behov for det. Det vil sige, at hvis man enten selv som borger oplever et behov – eller hvis den forebyggende medarbejder vurderer, at der kan være et behov.

Uændret regel for borgere over 80 år

Alle borgere på 80 år og derover får hvert år tilbud om et forebyggende hjemmebesøg - med mindre man får hjemmehjælp af både praktisk og personlig karakter. Dette er ikke ændret.

Ønsker du et forebyggende hjemmebesøg - da kontakt:

Område Navn Telefon og mail
Fjerritslev og Aabybro Maren-Lis Styrbæk 72 57 78 56, mls@jammerbugt.dk
Pandrup Jette Bihlet 72 57 78 43, jbi@jammerbugt.dk
Aabybro Birgitte K. Myrup 41 91 15 94, bkm@jammerbugt.dk
Brovst Gunhild Olesen 72 57 78 38, guo@jammerbugt.dk

Herover ses fra venstre: Birgitte Myrup, Maren-Lis Styrbæk, Gunhild Olesen og Jette Bihlet.

Gunhild Olesen blev i øvrigt for nyligt indstillet af sine kolleger og vandt titlen som ”årets SUFO 2016” (af Landsforeningen for Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg).

Kontakt Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen 
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Sundhedsafdelingen Pandrup
Bredgade 101
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 88 70
sundhed@jammerbugt.dk

Træffetid Forebyggende hjemmebesøg

Telefontid:
Mandag-torsdag: 8.00-9.00

Nyttige links

Download Adobe Reader

Se her ...

Sundhedshuset Brovst

Sundhedshuset Brovst

Sundhedsafdelingen Pandrup, Bredgade 101

Sundhedshuset Brovst